Savremena oprema i najnovije tehnologije

Kvalitet

Pouzdanost

Pouzdanost

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sigurnost

LIDAR RIEGL VUX-1 UAV

Naš LIDAR sistem može da se prilagodi snimanju iz aviona, helikoptera ili vozila i shodno tome smo u potpunosti spremni da izađemo u susret svim potrebama i zahtjevima Investitora i potrebama različitih projektnih zadataka.

Kompaktni, lagani, precizni, lako prilagodljiv, Riegl VUX-1 UAV LIDAR, sistem je sposoban da prikuplja 550,000 tačaka u sekundi što Vam omogućava realnu predstavu terena u Vašoj kancelariji. Prednosti LIDAR sistema prvenstveno se ogledaju u smanjenu troškova kod izrade projektne dokumentacije (projektovanja), kvalitet dobijenog podatka – proizvoda.

Trimble UX5 Aerial Imaging Rover

Trimble UX5 Aerial Imaging Rover je bespilotna letjelica, tj. istrument za brzo i sigurno prikupljanje podataka iz zraka nudeći kompletan sistem sa naprednim tehnologijama, robustan dizajn i pojednostavljen tijek rada. Osigurava optimalnu kvalitetu slike uz maksimalnu fotogrametrijsku točnost. Opremljena je nizom senzora, kao što je: kamera, GNSS prijemnik, žiroskop, IMU jedinica, i dr. Kamera koja se instalira prije snimanja, omogućava visoko rezolucijske fotografije koje omogućavaju dobivanje kvalitetnih proizvoda kao što su: oblak tačaka, digitalni model terena/visina/površina i digitalni ortofoto plan. Trimble UX5 bespilotna letjelica u samo jednom letu omogućava snimanje površine i do 12 km2. Rezolucija snimanja iznosi od 2 – 20 cm/px, što joj omogućava korištenje u raznim aplikacija poput: projektovanja, monitoringu/nadzoru saobraćajnica, izradi topografskih karata, izračunu zapremine/volumena zemljanih masa, i dr. Operabilna je u gotovo svim terenskim i vremenskim uslovima.

Pogledajte video

GPS UREĐAJI – TRIMBLE

TRIMBLE R8

Vrhunski trofrekventni Trimble GNSS prijemnik koji ima mogućnost prijema L2C (novog civilnog koda na L2 frekvenciji), buduće L5 (treće GPS frekvencije) te GLONASS L1 i L2 signala. Omogućuje fleksibilne bežične komunikacijske opcije za povezivanje s kontrolerom, prima RTK / mrežne popravke i povezivanje na internet.

TRIMBLE R6

Vrhunski trofrekventni Trimble GNSS prijemnik koji ima mogućnost prijema L2C (novog civilnog koda na L2 frekvenciji), buduće L5 (treće GPS frekvencije) te GLONASS L1 i L2 signala. Kombinira visoko integrirani i napredni GNSS prijemnik, preciznu antenu, i dugotrajnost baterije. Integrisana komunikacija vam omogućuje da odaberete vrstu komunikacije koja najbolje odgovara vašem poslu. Pojednostavljuje rad unutar VRS mreža, dok integrirani UHF RX ili RX / TX pojednostavljuje rad sa RTK baza / ROVER aplikacijama.

TOTALNE STANICE

TRIMBLE S8 ROBOTIC

Trimble S8 je najnaprednije rješenje koje je dostupno danas. Pruža široku bazu standardnih inkluzija i mogućnosti konfiguracije te neusporedivu fleksibilnost. Obezbjeđena je Trimble VISION Video-Assisted kontrola, gdje se može vidjeti sve što instrument vidi bez putovanja natrag ka instrumentu. Mogućnost snimanja slika sa metodom point-and-click. Obezbjeđena i Trimble FineLock Tehnologija koja detektuje cilj bez smetnji iz okolnih prizmi.

TRIMBLE S6 ROBOTIC

Trimble S6 totalna stanica pruža snagu i fleksibilnost koja je potrebna danas za geodetske stručnjake. Dostupana je sa Trimble VISION tehnologijom, koja omogućava daljinsko upravljanje i mjerenje. Kamera koja se nalazi u instrumentu integriše mjerene podatke sa fotografijama mjesta, tako da se cijeli posao može provjeriti prije odlaska sa gradilišta. Opremljena je i sa DR Plus tehnologijom, koja omogućava mjerenje dužina i do 1 km bez upotrebe prizme.

TRIMBLE M3

Lagan, kompaktan i izvrstan Trimble M3 pruža sve što je potrebno da bi se svi poslovi u zahtjevnim uslovima uradili na najbolji mogući način. Trimble M3 je karakterizirana kao totalna stanica koja pruža jednostavnost pri rukovanju i preciznost pri mjerenju. Instrument je napravljen je od čvrste konstrukcije sa praktičnom hardverskom i softverskom funkcionalnošću, te ima jedan serijski i dva USB komunikacijska port-a i bežičnu komunikaciju putem Bloetooth-a. Ovakaav tip konstrukcije od čvrstog aluminijuma osigurava vodootpornost. Dugotrajnost baterije omogućava 7 sati kontinuiranog mjerenja koji obezbjeđuje cijelodnevni rad bez potrebe za punjenjem.

NIVELIR

TRIMBLE DiNi 0,7

Trimble DiNi 0,7 je digitalni nivelir za mjerenje visinskih razlika. Dizajniran je za bilo koji posao gdje je potrebno brzo i precizno određivanje visine. Upotrebljava se gotovo u svim aplikacijama kao što je precizno izravnavanje nivelmanskih mreža, visinska predstava terena, praćenja i slijeganja terena, i dr.

OPREMA ZA HIDROGRAFSKA SIMANJA

OHMEX SonarMite

Jednofrekvencijski ultrazvučni instrument za hidrografska snimanja.