katastar1

GEODET SARAJEVO – UGOVORI U TOKU

Usluge usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige – Faza VI_LOT 2 za katastraske općine Goražde, Foča u FbiH, Ilijaš, Stari Grad Sarajevo i Zenica (pogledaj) Usluge pripreme podataka katastra nekretnina za predaju u zemljišnu knjigu – Faza 1 (Za općine: Kiseljak, Fojnica, Gornji Vakuf, Ilijaš, Ključ, Sanski Most-dio, Livno i Bosanski Petrovac) Usluge obnove premjera[…]